Arhivă pentru 25 ianuarie 2011


Bogăția în mâna iubitorului de argint e ca sabia în mâna nebunului.

Sf. Ioan Gură de Aur


Toate păcatele îmbătrânesc o dată cu omul, numai iubirea de bani întinerește în fiecare an.

Sf. Ambrozie


Cei care vrem să rămânem în veac trebuie să facem voia lui Dumnezeu, care este veșnic.

Sf. Ciprian, Despre rugăciunea domnească


Un lucru mic este un lucru mic; însă credincioșia în lucrurile mici este un lucru mare

Sf. Grigore de Nazianz