Arhivă pentru februarie, 2011


Bogăția nu este în ea însăși un rău sau un bine, ci o unealtă de care te poți folosi rău sau bine.
Clement Alexandrinul

https://maximesicugetaricrestine.wordpress.com


Viața cuiva nu stă în belșugul bogăției
Luca 12:15


Bogăția este o molie care roade haina de mătase a virtuții.

Ioan Gură de Aur


Blândețea este cel dintâi rod al bunătății.

Maxima zilei – 24 februarie 2011

Posted: 24 februarie 2011 in Maxima zilei
Etichete:

Cel blând pentru Dumnezeu este mai înțelept decât înțelepții și cel smerit cu inima este mai puternic decât cei puternici căci poartă jugul lui Hristos.

Marcu Ascetul


Biserica este spitalul lui Cristos

Richard Wurmbrand, Cu Dumnezeu în subterană


Biserica este frumoasă și-și păstrează frumusețea numai unită cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Origen


Cel ce se luptă împotriva lui Hristos nu poate fi nici mădular al Trupului Său, care este Biserica.

Sf. Ciprian, Despre unitatea bisericii, V


Dacă nu ști în ce port vrei să ajungi, nici un vânt nu este favorabil.
Seneca


Creștinul trebuie să-și controleze gândurile și să le atribuie o ordine, după importanța lor. Cât timp pierdem noi gândind la lucruri care într-o luna, poate într-un an, nu vor mai avea nicio importanță!