Arhivă pentru martie, 2011


Precum credința este temelia celor nădăjduite, așa este chibzuința temelia sufletului, iar smerenia a virtuții.

Ilie Edicul


Hărnicia aduce femeilor frumusețea firească …. o frumusețe proprie, încercată și țesută prin mâinile ei.

Clement Alexandrinul


Tristețea estre rana sufletului

Ioan Gură de Aur


Cine și-a îmbrăcat mai întâi haina de jale, plângându-și păcatul, va îmbrăca apoi haina veseliei și îmbrăcămintea mântuirii.

Vasile cel Mare


Pe cel ce se bucură în Domnul nici o restriște nu-l poate scoate din bucuria lui.

Ioan Gură de Aur


E mai bună tristețea celui ce suferă pe nedrept, decât bucuria celui ce lucrează pe nedrept.

Fer. Augustin


Botezul este închipuirea morții lui Hristos.

Teofilact


Cel ce se botează trebuie mai întâi să-și recunoască păcatele sale și să le condamne.

Ioan Gură de Aur


Nu bogăția este aceea care aduce omului plăcere și mulțumire, ci cugetarea înțeleaptă.

Ioan Gură de Aur


Toți întreabă: ,,E bogat cutare?” dar aproape nimeni nu întreabă: „E un om credincios și bun?”

Ioan Gură de Aur