Arhivă pentru mai, 2011


Nimic nu e mai plăcut lui Dumnezeu ca dragostea.

Maxim Mărturisitorul


Dragostea să-ți fie mai prețuită și mai cinstită decât orice în lume.

Ioan Gură de Aur


Semnul credinței adevărate este dragostea.

Clement Alexandrinul


Dragostea nu se poate măsura. Ea nu are hotare.

Ioan Gură de Aur


A iubi pe Dumnezeu nu vine decât de la Dumnezeu, care este viața vieții noastre.

Fer. Augustin


De suntem despărțiți de spațiu, suntem uniți în dragoste.

Ioan Gură de Aur


Dragostea este o comoară nepătrunsă, cine o posedă e bogat; cine n-o are e sărac.

Fer. Augustin


Pregătiți un azil lui Hristos, rezervați-I o cameră în casele voastre, căci El umblă gol și străin și n-are acoperiș.

Ioan Gură de Aur


Mai mult face dragostea cu care ajuți, decât cantitatea pe care o dai.

Grigorie de Nazianz


Noi nu trebuie să facem binele pentru nădejdea Împărăției Cerurilor, ci pentru că așa este plăcut lui Dumnezeu.

Ioan Gură de Aur