Arhivă pentru iunie, 2011


Iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

Efeseni, 4:32


Ferice de cel cu fărădelegea iertată și cu păcatul acoperit.

Psalmul 32:1


Hristos este deasupra tuturor și stăpânește totul.

Ioan Gură de Aur


O iubire minunată a lui Dumnezeu! Noi nu suntem vrednici să ne numim nici măcar robi și suntem socotiți prieteni.

Grigore cel Mare


Folosirea greșită a ideilor este urmată de reaua întrebuințare a lucrurilor.

Maxim Mărturisitorul


Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate

Proverbe, 12:5


Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară … ci omul ascuns al inimii

1 Petru 3:3-4


Dacă stai cu tărie în credință ești fericit

Chiril al Ierusalimului


Ferice de omul care se încrede în Domnul

Psalmul 34:4


Dumnezeu este Creatorul și imaginea Lui s-a păstrat în opera Sa și îndeosebi în sufletul uman.

Fer. Augustin