Arhivă pentru august, 2011


Trecutul nu se uită. Te face să-l reevaluezi şi să te pui şi pe tine în balanţă.

http://www.maximesicugetari.ro/


Creştinul care luptă conştientizează că libertatea este ca să trăiască în Dumnezeu şi Dumnezeu în El.

http://www.maximesicugetari.ro/


Adevărul este o torţă care străluceşte în ceaţă fără să o risipească.

Helvetius despre adevăr

http://www.maximesicugetari.ro


Adevărul este o flacără atât de luminoasă încât mulţi oameni nu-i pot suporta lumina. Unii închid ochii ca să nu-l vadă, iar alţii fug ca să nu fie arşi.

Goethe despre adevăr


Dacă odată trebuie să te pocăiești, pentru ce nu acum?

Fer. Augustin


Ce a dat David lui Dumnezeu ca să-L împace? – Duh umilit, inimă frântă și smerită.

Fer. Augustin


Viaţa este arta de a desena fără radieră.

John Gardner despre viaţă

http://www.maximesicugetari.ro/


Chiar dacă nu ai nimic, dar ai o inimă compătimitoare, vei fi răsplătit.

http://www.maximesicugetari.ro/


Fericirea este sensul şi scopul vieţii, traiectoria şi finalul existenţei umane.

Aristotel

http://www.maximesicugetari.ro


Cei ce umblă cu Dumnezeu nu vor fi în pas cu lumea.