Archive for the ‘Proverbe’ Category


Bogățiile împodobesc casa, virtutea împodobește omul.

Proverb chinezesc


Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și nici un lucru de preț nu se poate asemui cu ea.

Proverbe, 8:11


Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, și știința sfinților este priceperea.

Proverbe, 9:10


Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși

Proverbe 14:8


Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșeală pe ei înșiși.

Proverbe 14:8

Inima inteleapta

Posted: 15 februarie 2011 in Cugetări creștine, Proverbe

“Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile…”
Proverbe 10.8

Iubirea de mama

Posted: 5 februarie 2011 in Proverbe

Puțini te iubesc ca tatăl- nimeni nu te iubește ca mama.
Proverb indian