Posts Tagged ‘Biserică’


Cel ce se luptă împotriva lui Hristos nu poate fi nici mădular al Trupului Său, care este Biserica.

Sf. Ciprian, Despre unitatea bisericii, V


Ceea ce este sufletul pentru trupul omului, același este Duhul Sfânt pentru trupul lui Hristos, adică Biserica; Duhul Sfânt conduce întreaga Biserică, după cum sufletul conduce toate mădularele aceluiași trup.
Fer. Augustin


Biserica se zămislește, se hrănește și se întărește din Cuvântul lui Dumnezeu.
Fer. Augustin


Este mai lesne să se stingă soarele decât să înceteze Biserica lui Dumnezeu.

Sf. Ioan Gură de Aur


În Biserică trebuie să trăim ca  într-o familie, adică să ne găsim cu toții ca un singur trup.

Sf. Ioan Gură de Aur