Posts Tagged ‘Bogăție’


Nu bogăția este aceea care aduce omului plăcere și mulțumire, ci cugetarea înțeleaptă.

Ioan Gură de Aur


Toți întreabă: ,,E bogat cutare?” dar aproape nimeni nu întreabă: „E un om credincios și bun?”

Ioan Gură de Aur


Cel ce voiește să fie bogat să se facă sărac ca să devină bogat.

Ioan Gură de Aur


Ce folos este să ai lăzile pline cu cele materiale, iar sufletul să-ți fie gol?

Tihon


Dumnezeu ți-a dat avere ca să cumperi cu ea cerul.

Ioan Gură de Aur


Nu bogații ci cei ce slujesc bogăției sunt osândiți

Ioan Gură de Aur


Bogăția nu este în ea însăși un rău sau un bine, ci o unealtă de care te poți folosi rău sau bine.
Clement Alexandrinul

https://maximesicugetaricrestine.wordpress.com


Viața cuiva nu stă în belșugul bogăției
Luca 12:15