Posts Tagged ‘Clement Alexandrinul’


Ce oare mai lipsește celui care a cunoscut pe Dumnezeu?

Clement Alexandrinul


Semnul credinței adevărate este dragostea.

Clement Alexandrinul


Credința este temelia cunoașterii duhovnicești.

Clement Alexandrinul


Credința în Dumnezeu este un dar, un har, un bun pus în noi.

Clement Alexandrinul


Hărnicia aduce femeilor frumusețea firească …. o frumusețe proprie, încercată și țesută prin mâinile ei.

Clement Alexandrinul


Adevărata bogăție este dreptatea – și Cuvântul este cu mult mai de preț decât orice comoară.

Clement Alexandrinul


Bogăția nu este în ea însăși un rău sau un bine, ci o unealtă de care te poți folosi rău sau bine.
Clement Alexandrinul

https://maximesicugetaricrestine.wordpress.com