Posts Tagged ‘Ilie Ecdicul’


Precum credința este temelia celor nădăjduite, așa este chibzuința temelia sufletului, iar smerenia a virtuții.

Ilie Edicul